JESTEŚ TUTAJ: LECZENIE AMD / Czy zawsze następuje poprawa po iniekcji anty-VEGF?

Czy zawsze następuje poprawa po iniekcji anty-VEGF?

Czy zawsze następuje poprawa po iniekcji anty-VEGF

Podstawowym warunkiem poprawy jest wczesne rozpoznanie wysiękowego AMD. Występują pewne uwarunkowania genetyczne, przy których poprawa widzenia może nie wystąpić. Dlatego decyzja o kontynuacji leczenia jest zawsze związana z analizą badania OCT po 1. iniekcji leku, którego wynik powinien wskazywać na poprawę stanu anatomicznego plamki.

Nie można spodziewać się poprawy po iniekcji anty-VEGF w przypadku, gdy AMD trwa od dawna i spowodowało nieodwracalny zanik komórek wzrokowych siatkówki lub gdy mam miejsce krwotok podsiatkówkowy, który przekształcił się w trwałą bliznę. W takich przypadkach istnieje przeciwwskazanie do podjęcia leczenia z powodu braku dobrego rokowania.

Cena badań kwalifikacyjnych

290 zł

Cena zabiegu

od 2 500 zł

Możliwość rozłożenia kosztu zabiegu nawet do 50 rat