Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo nas wszystkich uzależnione jest od naszych zachowań. Szczególnie dzisiaj, gdy poddajemy się dodatkowym rygorom, musimy i chcemy czuć się odpowiedzialni za nasze otocznie. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu szczególnych procedur, obowiązujących wszystkie osoby planujące wizyty lub przebywające na terenie naszego ośrodka. Nasz personel został przeszkolony i rygorystycznie będzie przestrzegać poniższych zasad.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z przyjętymi rozwiązaniami.

Zasady obowiązujące Pacjenta i Opiekuna

 • Z każdym Pacjentem jak i osobami towarzyszącymi zaraz po wejściu do kliniki przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka prosimy o zdezynfekowanie rąk.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka, prosimy o założenie maseczki zakrywającej usta i nos. Noszenie maseczek w naszym ośrodku jest obowiązkowe, zarówno dla Pacjentów jak i dla całego personelu.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka dokonywany jest pomiar temperatury. Pacjenci u których pomiar wykaże powyżej 37,5 ‘C nie zostaną przyjęci na wizytę.
 • Na teren ośrodka zapraszamy wyłącznie Pacjenta, za wyjątkiem osób niepełnoletnich lub Pacjentów niesamodzielnych przychodzących z opiekunem. Wobec opiekunów stosowane będą te same zasady jak wobec Pacjenta.
 • Osoby towarzyszące będą proszone o poczekanie na Pacjenta poza terenem ośrodka.
 • Prosimy o przyjście nie wcześniej, niż 15 minut przed ustaloną godziną przyjścia.
 • Jeśli Pacjent podczas wizyty musi przebywać z osobą towarzyszącą, prosimy o poinformowanie o tym fakcie podczas kontaktu z infolinią.
 • Prosimy o dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej.
 • Zarówno Pacjent jak i Opiekun zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
 • W załączniku maila potwierdzającego wizytę znajdują się również ankiety medyczne, które prosimy o wypełnienie online oraz przesłanie do nas zwrotnie na email, (prosimy ich nie drukować, nie skanować, ani nie przynosić do nas, tylko wypełnić w Wordzie i odesłać e-mailem, w dniu badania będą mogli Państwo sprawdzić i podpisać wydrukowane przez nas wywiady).

W przypadku braku akceptacji przyjętych zasad, badanie nie zostanie przeprowadzone a Pacjent będzie poproszony o opuszczenie ośrodka.

Dodatkowa informacja o zastosowanych środkach, zwiększających poziom bezpieczeństwa w naszej placówce

 • Wprowadziliśmy zasadę natychmiastowego raportowania o możliwości narażenia się na kontakt z osobą potencjalnie zakażoną, która obowiązuje cały nasz personel
 • Zmniejszyliśmy ilość przyjmowanych Pacjentów, do maksymalnie 3 osób na godzinę
 • Wprowadziliśmy zasadę min. 15 m2 na 1 Pacjenta w poczekalni i wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa
 • Wprowadziliśmy zasadę min 15 m2 na 1 osobę w całym ośrodku
 • Wprowadziliśmy zasadę pomiaru temperatury wszystkim pracownikom i osobom przebywającym na terenie placówki
 • Dezynfekujemy gabinety, przyrządy w gabinetach i blaty recepcji po każdym Pacjencie
 • Dezynfekujemy wszystkie miejsca w placówce, które mogą stanowić warunki rozprzestrzeniania się wirusa (klamki, blaty, toalety, dystrybutor wody)
 • Nasz personel nosi jednorazowe fartuchy, maski ochronne, rękawiczki, przyłbice lub gogle oraz codziennie ozonowaną odzież
 • Wprowadzamy dodatkowe systemy filtracji powietrza w pomieszczeniach
 • Wprowadzilismy ochronę urządzeń diagnostycznych, lamp szczelinowych dedykowanymi przegrodami
 • Wyposażyliśmy nasze oddziały w przepływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze UVC