Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Szanowni Państwo,

Bezpieczeństwo nas wszystkich uzależnione jest od naszych zachowań. Szczególnie dzisiaj, gdy poddajemy się dodatkowym rygorom, musimy i chcemy czuć się odpowiedzialni za nasze otocznie. Zdecydowaliśmy o wprowadzeniu szczególnych procedur, obowiązujących wszystkie osoby planujące wizyty lub przebywające na terenie naszego ośrodka. Nasz personel został przeszkolony i rygorystycznie będzie przestrzegać poniższych zasad.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z przyjętymi rozwiązaniami.

Zasady obowiązujące Pacjenta i Opiekuna

 • Z każdym Pacjentem jak i osobami towarzyszącymi zaraz po wejściu do kliniki przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka prosimy o zdezynfekowanie rąk.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka, prosimy o założenie maseczki zakrywającej usta i nos. Noszenie maseczek w naszym ośrodku jest obowiązkowe, zarówno dla Pacjentów jak i dla całego personelu.
 • Bezpośrednio po wejściu do ośrodka dokonywany jest pomiar temperatury. Pacjenci u których pomiar wykaże powyżej 37,5 ‘C nie zostaną przyjęci na wizytę.
 • Na teren ośrodka zapraszamy wyłącznie Pacjenta, za wyjątkiem osób niepełnoletnich lub Pacjentów niesamodzielnych przychodzących z opiekunem. Wobec opiekunów stosowane będą te same zasady jak wobec Pacjenta.
 • Osoby towarzyszące będą proszone o poczekanie na Pacjenta poza terenem ośrodka.
 • Prosimy o przyjście nie wcześniej, niż 15 minut przed ustaloną godziną przyjścia.
 • Jeśli Pacjent podczas wizyty musi przebywać z osobą towarzyszącą, prosimy o poinformowanie o tym fakcie podczas kontaktu z infolinią.
 • Prosimy o dokonywanie płatności za pomocą karty płatniczej.
 • Zarówno Pacjent jak i Opiekun zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety epidemiologicznej.
 • W załączniku maila potwierdzającego wizytę znajdują się również ankiety medyczne, które prosimy o wypełnienie online oraz przesłanie do nas zwrotnie na email, (prosimy ich nie drukować, nie skanować, ani nie przynosić do nas, tylko wypełnić w Wordzie i odesłać e-mailem, w dniu badania będą mogli Państwo sprawdzić i podpisać wydrukowane przez nas wywiady).

W przypadku braku akceptacji przyjętych zasad, badanie nie zostanie przeprowadzone a Pacjent będzie poproszony o opuszczenie ośrodka.

Dodatkowa informacja o zastosowanych środkach, zwiększających poziom bezpieczeństwa w naszej placówce

 • Wprowadziliśmy zasadę natychmiastowego raportowania o możliwości narażenia się na kontakt z osobą potencjalnie zakażoną, która obowiązuje cały nasz personel
 • Zmniejszyliśmy ilość przyjmowanych Pacjentów, do maksymalnie 3 osób na godzinę
 • Wprowadziliśmy zasadę min. 15 m2 na 1 Pacjenta w poczekalni i wyznaczyliśmy strefy bezpieczeństwa
 • Wprowadziliśmy zasadę min 15 m2 na 1 osobę w całym ośrodku
 • Wprowadziliśmy zasadę pomiaru temperatury wszystkim pracownikom i osobom przebywającym na terenie placówki
 • Dezynfekujemy gabinety, przyrządy w gabinetach i blaty recepcji po każdym Pacjencie
 • Dezynfekujemy wszystkie miejsca w placówce, które mogą stanowić warunki rozprzestrzeniania się wirusa (klamki, blaty, toalety, dystrybutor wody)
 • Nasz personel nosi jednorazowe fartuchy, maski ochronne, rękawiczki, przyłbice lub gogle oraz codziennie ozonowaną odzież
 • Wprowadzamy dodatkowe systemy filtracji powietrza w pomieszczeniach
 • Wprowadzilismy ochronę urządzeń diagnostycznych, lamp szczelinowych dedykowanymi przegrodami
 • Wyposażyliśmy nasze oddziały w przepływowe lampy wirusobójcze i bakteriobójcze UVC