Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

2024

2023

Optegra Polska sp. z o.o. w Warszawie, jako Organizator Promocji „Lekkie lato w Optegra” na podstawie §2 ust. 1 Regulaminu Promocji, postanawia zakończyć z dniem 30 czerwca 2023 roku ww. Promocję. Pacjent, który do dnia 30 czerwca 2023 r. (włącznie) umówił się na Wizytę Kwalifikacyjną w Klinikach Organizatora będzie mógł skorzystać z Promocji „Lekkie lato w Optegra” (pod warunkiem zakwalifikowania do Zabiegu w Klinice Organizatora) na warunkach Regulaminu ww. Promocji.

2022

2021

2020

inne


< Powrót do aktualnych dokumentów i regulaminów