Leczenie AMD Voigt Medica

Leczenie
AMD

AMD – Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, jest chorobą dotyczącą obszaru na dnie oka zwanego plamką. W obrębie plamki żółtej jest największe w całej siatkówce skupisko reagujących na światło fotoreceptorów, przede wszystkim czopków, odpowiadających za ostre widzenie kolorów w świetle dziennym. Plamka jest bardzo ważnym miejsce na siatkówce oka i odpowiada za widzenie centralne. Zapewnienia nam ostre i wyraźne postrzeganie obiektów znajdujących się w centrum pola widzenia, np. liter w czytanym tekście, ludzkich twarzy czy znaków drogowych. Szczególnie czuły na uszkodzenia w przebiegu AMD jest środek plamki zwany dołkiem. Wraz z wiekiem zaburzony zostaje proces przemiany materii w komórkach, m.in. tych w plamce żółtej. Komórki nie są w stanie pozbyć się szkodliwych cząsteczek i związków chemicznych, oraz wolnych rodników. Przyczynia się to do obumierania komórek siatkówki, a w efekcie do utraty ostrość widzenia. Około 40% pacjentów, u których rozpoznano AMD, zmiany zwyrodnieniowe pojawiają się również w drugim oku w przeciągu 5 lat.

AMD

Cena badań kwalifikacyjnych

290 zł

Cena zabiegu

od 2 500 zł

Możliwość rozłożenia kosztu zabiegu

nawet do 50 rat

Postacie AMD

Postacie
AMD

Wyróżniamy dwie formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – postać suchą (zanikową) oraz postać wysiękową (mokrą). Plamka jest bardzo ważnym miejsce na siatkówce oka i odpowiada za widzenie centralne.

Objawy zwyrodnienia plamki żółtej

Objawy zwyrodnienia
plamki żółtej

Zniekształcenie obrazu – jest pierwszym symptomem charakterystycznym dla postaci mokrej AMD. Obraz faluje, linie proste wykrzywiają się. Zmiany mogą dotyczyć jednego oka, dlatego mogą być niezauważone przy obserwacji obuocznej.

Jak wcześnie wykryć pierwsze objawy AMD

Jak wcześnie wykryć
pierwsze objawy AMD?

Wczesne rozpoznanie wysiękowej postaci AMD jest pierwszym, warunkiem powodzenia terapii. Chory, u którego okulista stwierdził możliwość rozwoju takiej choroby, powinien skrupulatnie śledzić funkcję widzenia posługując się testem Amslera.

Umów się na zabieg i zapłać w wygodnych ratach

Twoje oczy są oknem na świat, a życie jest zbyt piękne aby czekać.
Nasi Pacjenci mogą rozłożyć koszt zabiegu nawet do 50 rat.

Instrukcja
Testu Amslera

W celu prawidłowego użycia testu postępujemy zgodnie z instrukcją: test wykonujemy przy użyciu okularów do czytania – jeśli ich używamy, zasłaniamy jedno oko, drugim patrzymy w centralny czarny punkt kratownicy.

Czynniki
ryzyka AMD

Najważniejszym działaniem mogącym zmniejszyć ryzyko rozwoju AMD jest zmiana stylu życia – zaprzestanie palenia, regularny wysiłek fizyczny oraz odpowiednia dieta. Zaleca się stosowanie okularów przeciwsłonecznych z filtrem UV.

Jak zapobiegać i hamować rozwój AMD?

Gdy AMD zostanie zdiagnozowane wystarczająco szybko możliwe jest zahamowanie postępu choroby. Jednak nie u wszystkich pacjentów możliwa jest poprawa stanu siatkówki, a co za tym idzie znaczna poprawa widzenia.

Jak można leczyć wysiękową postać AMD?

Badania kliniczne wykazały, że terapia laserem 2RT zmniejsza liczbę druzów i zarazem poprawia funkcjonowanie oka leczonego i nieleczonego. Laser 2RT to szansa na pełne wyleczenie pacjentów na wczesnym etapie.

Zabieg
laserem 2RT

Operacja laserem 2RT (Retinal Rejuvenation Therapy), czyli terapia odmładzająca siatkówkę oka, to nowa perspektywa i nadzieja dla chorych na zwyrodnienie plamki żółtej związanego z wiekiem (sucha postać AMD).

Czy zawsze następuje poprawa po iniekcji anty-VEGF?

Podstawowym warunkiem poprawy jest wczesne rozpoznanie wysiękowego AMD. Występują pewne uwarunkowania genetyczne, przy których poprawa widzenia może nie wystąpić.