Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Iniekcje doszklistkowe – zastrzyk w oko na AMD

Leczenie AMD - Iniekcje doszklistkowe

Leczenie wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej ( AMD)

Postać wysiękowa AMD to przewlekła, zwyrodnieniowa choroba oczu. Spowodowana jest nadmiarem białka VEGF, które sprzyja wzrostowi nieprawidłowych naczyń krwionośnych pod plamką żółtą. Choroba ta jest główną przyczyną utraty wzroku wśród osób powyżej 65. roku życia.

Pierwsze symptomy AMD, to:

 • nieostre widzenie
 • faliste przełamania w polu widzenia.

W miarę postępu choroby pacjent traci widzenie centralne, przez co ma problemy z dostrzeżeniem przedmiotów znajdujących się przed nim.

AMD wysiękowe występuje u ok. 10% wszystkich zdiagnozowanych przypadków. To choroba o ciężkim przebiegu, która może spowodować ogromną utratę wzroku nawet w przeciągu paru dni. W plamce żółtej, na skutek jej niedokrwienia zaczyna tworzyć się mechanizm obronny. Siatkówka zaczyna produkować nowe naczynia krwionośne, by zapewnić sobie odpowiednią ilość substancji odżywczych. Dzieje się to za sprawą VEGF, czyli naczyniowego czynnika wzrostu. Nowe naczynia są jednak gorszej jakości, mają cienkie ścianki co powoduje ich nieszczelność. Przez ten defekt, surowica krwi dostaje się do siatkówki oka, unosząc ją i sprawiając, że obraz faluje. Ścianki słabych naczyń, mogą także pęknąć i spowodować, że pod siatkówką pojawi się krwotok. Wtedy w polu widzenia pojawi się szara bądź czarna plama. 

W końcowym stadium choroby może dojść do powstania tarczowatej blizny i trwałego uszkodzenia siatkówki. Rozpoznanie postaci wysiękowej AMD powinno skutkować natychmiastowym wdrożeniem leczenia, bowiem wysiękowe AMD może w ciągu kilku miesięcy doprowadzić do nieodwracalnej utraty widzenia.

Iniekcje doszklistkowe.

Specjalistyczne badania diagnostyczne są kluczowe do postawienia prawidłowej diagnozy.
Na podstawie wyników badań i rozmowy z Pacjentem, okulista dobiera odpowiednią terapię.

Iniekcje doszklistkowe, w postaci zastrzyków do oka, stosuje się w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Wstrzyknięcie do oka preparatów blokujących czynnik wzrostu naczyń – anty-VEGF może zatrzymać proces degeneracyjny.

VEGF –  to czynnik wzrostu nieprawidłowych naczyń krwionośnych. W oczach, które chorują na zwyrodnienie plamki, jego poziom jest za wysoki. Preparaty anty-VEGF blokują czynnik VEGF na stałe.

Iniekcje anty-VEGF powodują:

 • Zahamowanie wzrostu nieprawidłowych, słabych naczyń
 • Zanik już istniejącego nowotwórstwa naczyniowego
 • Wchłanianie się przesięku surowicy z tkanki i powrót siatkówki do prawidłowej grubości
 • Poprawę widzenia nawet o 2 – 3 rzędy na tablicy do badania ostrości wzroku

Iniekcje preparatami anty-VEGF

Preparaty anty-VEGF to leki, wykorzystywane w terapii AMD. Skutecznie hamują powstawanie nieprawidłowych naczyń krwionośnych, dzięki czemu zapobiegają groźnym krwotokom podsiatkówkowym i obrzękowi siatkówki neurosensorycznej.
W czasie terapii lekami Eylea oraz Lucentis, u większości pacjentów nastąpiło zahamowanie postępującego pogorszenia widzenia lub zanotowano poprawę widzenia.

Terapia obejmuje kilka zastrzyków. O liczbie iniekcji oraz o odstępach czasowych pomiędzy kolejnymi iniekcjami, decyduje lekarz okulista na podstawie wyników angiografii fluresceinowej, OCT i innych badań diagnostycznych.

Badanie AMD

Czy zawsze następuje poprawa po iniekcji anty-VEGF?

Podstawowym warunkiem poprawy jest wczesne rozpoznanie wysiękowego AMD. Występują pewne uwarunkowania genetyczne, przy których poprawa widzenia może nie wystąpić. Dlatego decyzja o kontynuacji leczenia jest zawsze związana z analizą badania OCT po 1. iniekcji leku, którego wynik powinien wskazywać na poprawę stanu anatomicznego plamki.

Nie można spodziewać się poprawy po iniekcji anty-VEGF w przypadku, gdy AMD trwa od dawna i spowodowało nieodwracalny zanik komórek wzrokowych siatkówki lub gdy mam miejsce krwotok podsiatkówkowy, który przekształcił się w trwałą bliznę. W takich przypadkach istnieje przeciwwskazanie do podjęcia leczenia z powodu braku dobrego rokowania.

Jak wygląda zabieg?

Zabieg przeprowadzany jest w warunkach sali zabiegowej. Wykonuje go lekarz okulista w asyście pielęgniarki. Po rozszerzeniu źrenicy i znieczuleniu gałki ocznej kroplami, lek jest wstrzykiwany do komory ciała szklistego. Po ok. godzinie od podania leku, pacjent może wrócić do domu. Po zabiegu wskazane są badania kontrolne, w czasie których przeprowadza się:

 • Badanie ostrości wzroku
 • Ocena wyglądu oka w biomikroskopie,
 • Badania OCT, pozwalające na obiektywną ocenę dynamiki zmian w wyniku leczenia oraz na podjęcie decyzji o ponownych iniekcjach anty-VEGF, lub zakończeniu terapii.

Program lekowy

Jest on dedykowany konkretnej grupie pacjentów z aktywną wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem.
Do programu lekowego pacjent jest kwalifikowany przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Wysiękowej Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Po pozytywnej kwalifikacji, leczenie za pomocą iniekcji doszklistkowych, finansowane jest przez NFZ.

Aby Pacjent mógł skorzystać z finansowania programu przez NFZ, musi spełniać wszystkie kryteria kwalifikacji:

 • Wiek powyżej 45 lat
 • Obecność aktywnej neowaskularyzacji podsiatkówkowej, zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT oraz w angiografii
 • Wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego),
 • Najlepsza skorygowana ostrość wzroku w leczonym oku 0,2-0,8;
 • Zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych,
 • Brak dominującego zaniku geograficznego,
 • Brak dominującego wylewu krwi,
 • Przed rozpoczęciem leczenia brak istotnego, trwałego uszkodzenia struktury dołka.

Nie zakwalifikowanie do refundowanego Programu Lekowego AMD nie oznacza, że w przypadku Pacjenta, terapia iniekcjami doszklistkowymi nie jest wskazana.

Ponieważ ilość Pacjentów, którzy mogą być leczeni w ramach NFZ jest ograniczona, w Optegrze (dawniej Vidium Medica) proponujemy komercyjne wykonanie zabiegów na podstawie wcześniej przeprowadzonej szczegółowej diagnostyki.

Czy zastrzyk w oko boli?

Zabieg iniekcji doszklistkowej wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, w sali zabiegowej.
W trakcie iniekcji pacjent nie odczuwa żadnego bólu. Po wstrzyknięciu roztworu pacjent jest badany przez lekarza, zakłada mu się sterylny opatrunek i zaraz po tym może on opuścić gabinet zabiegowy. Po zabiegu przez kilka dni oko może być lekko zaczerwienione i bardziej wrażliwe

Ceny iniekcji doszklistkowych.

Koszty zabiegu zależne są od użytych do jego wykonania preparatów. W Optegrze (dawniej Vidium Medica) proponujemy Państwu możliwość rozłożenia kosztów zabiegu na dogodne raty.
->sprawdź cennik

cennik leczenia AMD

Leczenie AMD

Cena badań kwalifikacyjnych

350 zł

Cena zabiegu

od 900 zł

Możliwość rozłożenia kosztu zabiegu nawet na 50 rat

Zobacz więcej na temat leczenia AMD