JESTEŚ TUTAJ: OPERACJA ZAĆMY / Rodzaje soczewek

Rodzaje soczewek

Wraz z rozwojem cywilizacji wzrastają potrzeby Pacjentów oraz ich wymagania dotyczące jakości życia i ostrości wzroku po operacji zaćmy, najlepiej bez konieczności używania dodatkowych okularów. Implanty soczewkowe stosowane w chirurgii zaćmy można podzielić na standardowe i soczewki z grupy Premium.

Soczewki standardowe

Soczewki standardowe są jednoogniskowe i pozwalają na korekcję wady sferycznej, czyli krótkowzroczności lub nadwzroczności. W przypadku soczewki jednoogniskowej standardowej pacjenci muszą używać dodatkowe okulary do czytania.

Soczewki z grupy Premium

Soczewki z grupy Premium można podzielić na:

  • Soczewki toryczne – korygują dodatkowo astygmatyzm
  • Soczewki wieloogniskowe – korygują dodatkowo starczowzroczność i eliminują potrzebę stosowania okularów do czytania

Zarówno w soczewkach standardowych jak i Premium można zastosować dodatkowo:

  • konstrukcję asferyczną (redukuje aberracje sferyczne i niepożądane zjawiska fotooptyczne), która wpływa na poprawę widzenia kontrastowego.
  • filtr UV i światła niebieskiego, który chroni plamkę przed zwyrodnieniem związanym z wiekiem – AMD.

Soczewki asferyczne

Konstrukcja asferyczna implantów pozwala na redukcję aberracji sferycznych. Zjawisko powstawania aberracji sferycznych odczuwanych przez pacjenta jako efekt aureoli wokół źródeł światła bądź zamazanie obrazu wynika z większego załamywania fali świetlnej w peryferyjnej części rogówki w stosunku do centralnej. W warunkach złego oświetlenia, kiedy w naturalny sposób źrenica rozszerza się, to niepożądane zjawisko fotooptyczne jest szczególnie odczuwane. Zastosowanie implantów asferycznych, czyli takich, które w obwodowej części bardziej załamują światło, kompensuje aberracje rogówkowe i poprawia czułość kontrastu, ostrość wzroku i jakość widzenia. Ma to bardzo duże znaczenie dla wszystkich pacjentów, a zwłaszcza dla tych, którzy często prowadzą samochód nocą lub pracują w złych warunkach oświetleniowych. Soczewki asferyczne posiadają zmodyfikowaną część optyczną tak, aby promienie świetlne przechodzące przez obwodową część optyczną ogniskowały się w tym samym miejscu co przechodzące przez część centralną.

Soczewki z filtrem UV i światła niebieskiego

Zastosowanie filtrów UV i światła niebieskiego eliminuje szkodliwą część wiązki światła wpływając ochronnie na nabłonek barwnikowy siatkówki i zmniejsza ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, czyli najczęstszej przyczyny nieodwracalnej ślepoty u pacjentów po 60. roku życia. Ponadto badania dowodzą, że u pacjentów z wszczepionymi implantami z filtrami UV i światła niebieskiego, częstość zachorowania na czerniaka błony naczyniowej jest znacznie niższa niż u osób z wszczepionymi soczewkami bez filtrów.

Soczewki toryczne

Soczewki toryczne umożliwiają skorygowanie astygmatyzmu, wady wzroku odczuwanej przez pacjentów jako pogorszenie ostrości wzroku, krzywienie obrazu, pogorszenie czułości kontrastu. Astygmatyzm to zaburzenie symetrii obrotowej gałki ocznej wynikający z nierówności i asferyczności powierzchni oka.

Zastosowanie soczewki wewnątrzgałkowej torycznej jest opcją dodatkową, którą pacjent może wybrać w celu skorygowania astygmatyzmu.

Osoby, które w przeszłości miały trudności z akceptacją korekcji cylindrycznej w okularach bez obaw mogą zdecydować się na wszczepienie soczewki torycznej, ponieważ efekt poprawy ostrości wzroku jest natychmiastowy i trwały. Po zabiegu uzyskuje się znakomitą ostrość wzroku, lepszą niż kiedykolwiek w przeszłości przed wystąpieniem zaćmy. Niedowidzenie nie jest przeciwwskazaniem do jednoogniskowych soczewek torycznych, podobnie jak wszczepienie w przeszłości do drugiego oka soczewki standardowej jednoogniskowej sferycznej.

Soczewki wieloogniskowe

Po operacji zaćmy i wszczepieniu jednoogniskowej soczewki wewnątrzgałkowej oko traci zdolność akomodacji. W zależności od oczekiwanego efektu refrakcyjnego powstaje konieczność stosowania korekcji okularowej do czytania bądź do patrzenia w dal. Pierwsze próby korekcji niedoboru akomodacji, czyli presbiopii polegały na zastosowaniu monowizji.

Monowizja polega na kalkulacji soczewek tak, aby zapewnić w jednym oku dobrą ostrości wzroku do dali, a w drugim do bliskiej obserwacji. Niestety monowiazja odbywa się kosztem widzenia stereoskopowego, co znacznie wpływa na ocenę odległości podczas prowadzenia pojazdów.

Aby zmniejszyć ilość działań niepożądanych, zmniejszyć efekt pogorszenia czułości kontrastu i uniezależnić jakość widzenia od szerokości źrenicy opracowano model soczewki pseudoakomodacyjnej łączący zalety soczewek dyfrakcyjnych i refrakcyjnych – soczewkę AcrySof ReSTOR (Alcon).

Soczewki refrakcyjno-dyfrakcyjne AcrySof® ReSTOR®

Zbudowane są z centralnej strefy dyfrakcyjnej, umożliwiającej widzenie do dali i bliży, oraz obwodowej refrakcyjnej z mocą łamiącą do dali. Dyfrakcja w centralnej części o średnicy 3 mm polega na ugięciu promieni podczas przejścia przez soczewkę i podziale wiązki światła na część, z której powstanie obraz do dali i część, która umożliwi powstanie obrazu do bliży. Refrakcja  w obwodowej części soczewki polega na załamaniu światła i wykorzystaniu całej energii światła do powstania obrazu dali. Zastosowana w soczewkach firmy Alcon apodyzacji pozwala na zmniejszenie niepożądanych zjawisk optycznych i poprawienie komfortu widzenia niezależnie od warunków oświetlenia i szerokości źrenicy. Przy wąskiej źrenicy dystrybucja światła jest równomierna do dali i bliży, przy szerokiej zwiększa się ilość światła dla ogniska do dali. W najnowszych konstrukcjach soczewek refrakcyjno-dyfrakcyjnych – AcrySof ReSTOR i AcrySof Toric ReSTOR zastosowano opcjonalnie mniejszy dodatek do bliży +2,5 dioptrie poprawiający ostrość wzroku do odległości pośrednich.

AcrySof® IQ PanOptix®

AcrySof® IQ PanOptix®, to soczewka wieloogniskowa nowej generacji. Została opracowana, tak by zagwarantować dobre widzenie i z daleka, i z bliska i z odległości pośredniej. Większość soczewek wieloogniskowych zapewnia dobre widzenie tylko z odległości pośredniej na około 80 cm. Soczewka AcrySof® IQ PanOptix® została zaprojektowana tak, aby zapewnić komfortową obserwację przede wszystkim  na odległość 60 cm, czyli tyle ile zwykle wykorzystujemy na co dzień przy pracy z komputerem. AcrySof® IQ PanOptix® dzięki swojej unikalnej budowie pozwala osiągnąć naturalny komfort widzenia i umożliwia swobodne przesuwanie wzroku po obiektach znajdujących się w różnej odległości w zakresach 40-80 cm. Innowacyjność soczewki PanOptix® sprawia, że nawet przy ograniczonym oświetleniu, czyli wtedy, gdy źrenica ulega poszerzeniu, zachowana zostaje najlepsza ostrość widzenia na wszystkie odległości. Soczewki wewnątrzgałkowe wykonane z AcrySof® były testowane klinicznie, i wyróżniają się bardzo dobrą zgodnością biologiczną. Dzięki swoim właściwościom i budowie ułatwiają bezpieczne wszczepienie soczewki, i zachowują stabilność w oku przez całe życie. Ponadto filtr UV i dodatkowy filtr światła niebieskiego chronią siatkówkę przed światłem o wysokiej energii, zmniejszając tym samym ryzyko późnej progresji AMD.

Co odróżnia ją od innych soczewek?

  • Bardziej komfortowe widzenie szerokiego zakresu bliży i odległości pośredniej – Pozwala na uzyskanie bardzo optymalnego punktu skupienia dla odległości 60 cm preferowanej dla wykonywania codziennych czynności.
  • Mniejsza zależność od rozmiaru źrenicy– pozwala na dobrą jakość widzenia w różnych warunkach oświetlenia.

Cena badań kwalifikacyjnych

290 zł

Cena zabiegu

od 1 999 zł

Możliwość rozłożenia kosztu zabiegu nawet do 50 rat