Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Terapia widzenia

Terapia prowadzona w warunkach gabinetowych, przy użyciu odpowiednich pomocy

Usprawnienie działania układu wzrokowego

Poprawa widzenia stereoskopowego

Polepszenie koordynacji wzrokowo-ruchowej

Usprawnienie działania akomodacji

terapia widzenia

Zaburzenia widzenia – diagnoza

Na co dzień niewiele osób zastanawia się nad tym, co oznacza „widzieć dobrze”. Ostre widzenie czy brak wady wzroku, która wymagałaby noszenia okularów korekcyjnych lub soczewek kontaktowych, wcale nie oznacza, że jakość naszego widzenia jest odpowiednia. Jako dorośli dostrzegamy u siebie przejściowe lub przedłużające się pogorszenie widzenia. Problemy z jazdą samochodem po zmroku, niezdiagnozowane bóle głowy, trudności w pracy przy komputerze czy zmęczenie podczas czytania książek – to dość powszechne objawy.

Trudniejsza sytuacja jest w przypadku dzieci. Skoro dziecko nigdy nie miało właściwego punktu odniesienia do oceny, jak to jest widzieć prawidłowo, nie jest w stanie potwierdzić czy widzi dobrze czy źle. Jako rodzice dosyć łatwo możemy zauważyć czy dziecko ma zeza, ale nie jesteśmy w stanie określić, czy widzi prawidłowo i czy nie ma zaburzeń widzenia.

Źródłem wielu powszechnych dolegliwości u dzieci i u dorosłych może być słaba sprawność widzenia. Prawidłowej oceny wzroku dokonuje lekarz okulista lub doświadczony optometrysta, na podstawie testu widzenia jedno- i obuocznego obejmującego pomiar:

 • wady refrakcji
 • ostrości wzroku
 • stereopsji
 • parametrów związanych z akomodacją
 • ustawienia oczu (kąt zeza)
 • tłumienia
 • ruchomości gałek ocznych
 • oraz dobór korekcji soczewkowej i/lub okularowej.

Po dokonaniu pomiarów i postawieniu diagnozy okulista lub optometrysta rekomenduje zazwyczaj najlepszą a w zasadzie jedyną skuteczną metodę leczenia jaką jest terapia widzenia.

Terapia widzenia – co to jest?

Terapia widzenia to szereg ćwiczeń wzrokowo-motorycznych przygotowanych i prowadzonych pod nadzorem terapeuty, która uczy system wzrokowy w mózgu „widzieć lepiej”.

Ćwiczenia mają  na celu wykształcenie i/lub usprawnienie prawidłowego funkcjonowania układu wzrokowego poprzez m.in. poprawę ostrości wzroku, usprawnienie akomodacji, fiksacji, ruchów oczu, uzyskanie fuzji i zwiększenie jej zakresów, poprawę widzenia stereoskopowego oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.

mgr Magdalena Wysocka

“Terapia wzrokowa rekomendowana jest dla osób we wszystkich grupach wiekowych  zgłaszających dolegliwości ze strony układu wzrokowego, zarówno dla kilkumiesięcznych dzieci jak i osób dorosłych.”

mgr Magdalena Wysocka
optometrysta, Optegra (dawniej Vidium Medica) Kraków

 

Terapia widzenia – kiedy zacząć?

Terapia wzrokowa szczególnie zalecana jest przy zaburzeniach i dolegliwościach takich jak:

 • zez (jawny, ukryty, stały, okresowy)
 • niedowidzenie,
 • zaburzenia akomodacji,
 • zaburzenia ruchów oczu,
 • bóle głowy i/lub oczu,
 • zamazywanie obrazu z bliska i/lub daleka,
 • trudności w czytaniu i pisaniu,
 • przybliżanie się do obserwowanych przedmiotów.

Ważne jest by jak najszybciej rozpocząć terapię i regularnie wykonywać zadane ćwiczenia. Jest to kluczowe w przypadku dzieci – im szybciej zostaną zdiagnozowane i rozpoczną leczenie, tym większa szansa, że będą cieszyć się dobrym widzeniem w dorosłym życiu.

Terapia widzenia domowa i gabinetowa

Terapia wzrokowa, w zależności od zaburzeń może być prowadzona w systemie gabinetowym i/lub domowym.  Rodzaj terapii i częstotliwość ćwiczeń dobierana jest indywidualnie.

Zwykle terapia gabinetowa odbywa się jeden raz w tygodniu (50 minut ćwiczeń).

W terapii gabinetowej używane są specjalistyczne sprzęty m.in. wektogramy, tranaglify, cheiroskopy, pryzmaty, filtry itp.

Ćwiczenia domowe wykonywane są przez pacjentów we własnym zakresie, po wcześniejszym ustaleniu planu i zakresu ćwiczeń i powinny być wykonywane kilka razy w tygodniu, a ich czas trwania to 20-30 min. W przypadku terapii domowej wymagane są kontrole co 1-1,5 miesiąca w celu kontroli poszczególnych parametrów układu wzrokowego.

Okres trwania terapii wzrokowej zależny jest od stanu zaburzeń układu wzrokowego i może trwać od kilku tygodni do kilku lat.

Regularne ćwiczenia, wizyty kontrolne i generalnie dbanie o wzrok są kluczem do jej sukcesu i pozwalają „widzieć lepiej”.

Doświadczony terapeuta kluczem do sukcesu

W naszym zespole pracują optometryści bardzo doświadczeni w terapii widzenia dzieci i dorosłych. Ukończone studia wyższe w zakresie optometrii, regularne szkolenia i wieloletnia praktyka sprawiają, że jeszcze skuteczniej pomagają naszym pacjentom. Urządzenia diagnostyczne, pomoce do ćwiczeń i plany ćwiczeń dostosowaliśmy również do potrzeb najmłodszych pacjentów. Jesteśmy przekonani, że im wcześniej trafi do nas pacjent, tym efekty naszej współpracy będą lepsze.