Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

MGR INŻ.
Kamil Chowaniec


Specjalizacje

Pomiary diagnostyczne w badaniach w kierunku:

 • Zaćmy
 • Laserowej korekcji wzroku
 • Stożka rogówki
 • Jaskry
 • AMD
 • Dobieranie soczewek hybdyrowych i miniskleralnych

Korekcja wad wzroku przy pomocy okularów oraz miękkich soczewek kontaktowych

mgr inż Kamil Chowaniec

Jestem absolwentem Politechniki Częstochowskiej ze specjalizacją w Optometrii. Podczas studiów pracowałem w Krakowie jako optyk, a także brałem udział w kursach i wykładach o tematyce związanej z korekcją wad wzroku. Przez kolejne 2 lata zajmowałem się badaniem wad refrakcji oraz doborem soczewek kontaktowych. W 2018 roku ukończyłem staż i podjąłem pracę na stanowisku optometrysty w klinice okulistycznej Optegra (dawniej Vidium Medica) w Krakowie, gdzie zajmuję się wykonywaniem pomiarów związanych z diagnostyką chorób oczu oraz kwalifikacją do zabiegów korygujących wady wzroku.


UKOŃCZONE SZKOŁY

 • Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałow, Kierunek: Fizyka Techniczna, Specjalizacja: Optometria

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • Angielski

STAŻE

 • Klinika okulistyczna Optegra (dawniej Vidium Medica) w Krakowie

CHOROBY

Pomiary diagnostyczne w badaniach w kierunku:

 • Zaćmy
 • Laserowej korekcji wzroku
 • Stożka rogówki
 • Jaskry
 • AMD

Korekcja wad wzroku przy pomocy okularów oraz miękkich soczewek kontaktowych

SZKOLENIA

 • Zespół suchego oka – najnowsze wytyczne na podstawie raportu TFOS DEWS II 2017
 • Podstawy badania z użyciem fluoresceiny
 • Podstawowa wiedza dotycząca płynów pielęgnacyjnych.
 • Szkolenia z doboru miękkich soczewek monofokalnych, torycznych i multifokalnych
 • Korekcja presbiopii