DR N. MED.
Katarzyna Buczak-Gasińska


Specjalizacje

 • Diagnostyka okulistyczna
 • Kwalifikacje do zabiegów
 • Diagnostyka AMD
 • Diagnostyka jaskry
 • Diagnostyka zaćmy
dr n. med. Katarzyna Buczak-Gasińska

Jestem absolwentką Collegium Medicum UJ. Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w cieszącej się renomą Klinice Okulistyki ŚUM w Katowicach. W 2009 roku uzyskałam tytuł specjalisty okulistyki.

Jestem autorem szeregu prac naukowych. W latach 2006-2008 ukończyłam dwa kilkutygodniowe szkolenia chirurgii zaćmy w Getta Eye Clinic w Indiach pod kierownictwem dr Dharmendra Natt. W 2011 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych. W 2011 roku odbyłam staż z chirurgii dróg łzowych w Klinice Okulistyki St. Josefs Hospital w Hagen (Niemcy pod kierunkiem prof. H.W. Meyer-Rusenberga).

Kwalifikuję pacjentów do zabiegów usunięcia zaćmy ze wszczepem soczewki jednoogniskowej, wieloogniskowej lub torycznej oraz do zabiegów chirurgii refrakcyjnej (laserowej korekcji wady refrakcji, refrakcyjnej wymiana soczewki). Zajmuję się diagnostyką zespołu suchego oka oraz niedrożności dróg łzowych. Wykonuję szeroki panel okulistycznych badań diagnostycznych , zabiegi laserowe (jaskra, zaćma wtórna) oraz drobne zabiegi chirurgiczne powiek.


UKOŃCZONE SZKOŁY

 • Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Członek The European Society of Cataract and Refractive Surgeons

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

 • Angielski
 • Niemiecki

STAŻE

 • Klinika Okulistyki ŚUM w Katowicach
 • Klinika Okulistyki St. Josefs Hospital w Hagen, Niemcy