Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

MGR
Magdalena Tkaczuk


mgr Magdalena Tkaczuk

Studia z zakresu optometrii ukończyłam z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warszawskim (I stopień, specjalność Optyka Okularowa i Optometria) oraz Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu (II stopień, Optometria). Doświadczenie w zawodzie zaczęłam zdobywać już w tracie nauki, odbywając praktyki u cenionych warszawskich optyków, a następnie samodzielnie pracując na stanowisku optyka i optometrysty.

Zajmuję się przede wszystkim badaniem wady refrakcji, a co za tym idzie doborem korekcji okularowej bądź kontaktowej. Wykonuję również wszelkie pomiary niezbędne przy kwalifikacjach do zabiegów okulistycznych. W Optegrze (dawniej Vidium Medica) specjalizuję się w diagnostyce oraz terapii zaburzeń widzenia obuocznego i akomodacji u dziecii dorosłych.

Jako że zawód który wykonuję jest jednocześnie moją pasją, zawsze bardzo mocno angażuję się w wykonywaną pracę. Do każdego pacjenta staram się podchodzić indywidualnie. Poświęcam możliwie jak najwięcej czasu na dokładne zdiagnozowanie problemów wzorkowych, próbując przy tym zastosować możliwie jak najlepsze metody korekcji i terapii widzenia.