Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

DR N. MED.
MONIKA WĘGLARZ


Specjalizacje

  • Diagnostyka i kwalifikacje do zabiegów chorób siatkówki
  • Iniekcje wewnątrzgałkowe
  • Laseroterapia siatkówki
  • Kwalifikacje do operacji usunięcia zaćmy
  • Konsultacje okulistyczne

Ukończyłam z wyróżnieniem Wydział Lekarski Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Kurs specjalizacyjny w dziedzinie okulistyki odbyłam w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, gdzie pracuję do dziś. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałam na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,

W Klinice Optegra przeprowadzam podstawową diagnostykę okulistyczną oraz poszerzoną o obrazowanie tylnego odcinka oka (OCT, USG, angiografia). Opiekuję się Pacjentami ze schorzeniami siatkówki, a także operowanymi z powodu zaćmy i wady refrakcji, przeprowadzam badania kwalifikacyjne i kontrolne po zabiegu. Wykonuję zabiegi laserokoagulacji siatkówki, usunięcia zaćmy wtórnej, irydotomii laserowej.

Największą nagrodą za zaangażowanie, które wkładam w opiekę nad moimi Pacjentami, jest ich zadowolenie po zakończonym leczeniu.