Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

DR N. MED.
PIOTR A. WOŹNIAK


Specjalizacje

  • Diagnostyka okulistyczna
  • Kwalifikacje do zabiegów
  • Zabiegi laserowej korekcji wzroku
  • Zabiegi w  terapii stożka rogówki
  • Diagnostyka Zespołu Suchego Oka
  • Zabiegi w Terapii Zespołu suchego oka
dr n.med. Piotr A. Woźniak

Jestem lekarzem okulistą, chirurgiem refrakcyjnym. Główne moje zainteresowania obejmują laserowa korekcję wzroku oraz zaburzenia powierzchni oka. Stopień doktora nauk medycznych uzyskałem na podstawie rozprawy pt.: „Wybrane, nowoczesne  metody terapii stanów przewlekłych związanych z zaburzeniami powierzchni oka.” Mój bogaty dorobek naukowy został doceniony przez  Polskie Towarzystwo Okulistyczne – od 2021 roku jestem członkiem prestiżowego Klubu 40, zrzeszającego młodych, aktywnych naukowo okulistów z Polski.  Zabiegi laserowej korekcji wad wzroku, chirurgii stożka rogówki oraz zabiegi okuloplastyczne przeprowadzam w Klinice Optegra (dawniej Vidium Medica) na warszawskim Wilanowie.

Prowadzę zajęcia ze studentami kierunku lekarskiego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prowadziłem badania naukowe w  Katedrze Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Wiedniu.  Jestem  Członkiem Amerykańskiej Akademii Okulistyki (AAO), Polskiego Towarzystwa Okulistycznego (PTO) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenie Chirurgów Refrakcyjnych (ISRS) z siedzibą w San Francisco. Praktykę kliniczną zdobywałem w Austrii, Brazylii oraz Turcji. Recenzuję prace naukowe w anglojęzycznych czasopismach okulistycznych. Jestem autorem  licznych wystąpień na kongresach krajowych i międzynarodowych. 


UKOŃCZONE SZKOŁY

  • Warszawski Uniwersytet Medyczny