Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Odwarstwienie (odklejenie) siatkówki

Siatkówka w swojej budowie jest niezwykle skomplikowana. Składa się z komórek nerwowych, których zadaniem jest odbiór bodźców wzrokowych i ich dalsza transmisja nerwem wzrokowym do ośrodkowego układu nerwowego. Wiele patologii siatkówki możne mieć bardzo poważne skutki z utartą widzenia włącznie. Co warto wiedzieć na temat odwarstwienia siatkówki?

Odklejenie siatkówki oka

Bez wątpienia odwarstwienie siatkówki należy do poważnych stanów w okulistyce. Zagrożony jest bowiem proces widzenia, który jest jednym z pięciu podstawowych zmysłów człowieka. Wyróżniamy trzy rodzaje odwarstwienia siatkówki oka – przedarciowe, trakcyjne oraz wysiękowe. Podobnie jak w przypadku innych schorzeń, właściwe rozpoznanie rodzaju odwarstwienia siatkówki ma kluczowe znaczenie dla wdrożenia odpowiedniego leczenia.

Przedarciowe odwarstwienie siatkówki oka

Część pacjentów może nazywać odwarstwienie siatkówki odklejeniem siatkówki. Przedarciowa forma odwarstwienia występuje najczęściej u mężczyzn, po 60 roku życia. Z patofizjologicznego punktu widzenia do sytuacji tej dochodzi na skutek odłączenia się ciała szklistego od siatkówki – części te w warunkach fizjologicznych przylegają do siebie. U niektórych osób na skutek pewnych procesów dochodzi do utraty integralności ciała szklistego z siatkówką. Do przyczyn zaliczamy między innymi starzenie ciała szklistego, procesy zapalne, urazy czy operacje – na przykład zabieg usunięcia zaćmy.

Przedarciowe odwarstwienie siatkówki oka – objawy

Objawy, które towarzyszą chorym z przedarciowym odwarstwieniem siatkówki to fotopsje, czyli tak zwane błyski w oku. Pacjenci skarżą się także na męty oku, nazwane również latającymi muszkami. To nic innego jak pojawiające się ruchome punkty w oku. W końcu dochodzi do ubytku w polu widzenia.

Trakcyjne odwarstwienie siatkówki oka

Czynniki ryzyka trakcyjnego odklejenie siatkówki są zupełnie inne niż w przypadku przedarciowego rodzaju. Główne przyczyny to cukrzycowa retinopatia proliferacyjna, uraz przenikający czy retinopatia wcześniaków. Objawy, które najczęściej zgłaszają pacjenci to postępująca utrata wzroku. W odróżnieniu od przedarciowego odwarstwienia siatkówki rzadko występują męty oraz fotopsje.

Dowiedz się więcej o chorobach siatkówki

Wysiękowe odwarstwienie siatkówki oka

Przyczyny wysiękowego odwarstwienia siatkówki są różne. Możemy zaliczyć do nich chorobę Coats’a, która polega na wrodzonym uszkodzeniu naczyń siatkówki. To rzadka choroba, która oczywiście nie jest jedyną przyczyną tego stanu chorobowego. Do pozostałych przyczyn możemy zaliczyć powikłania pooperacyjne, stany zapalne, choroby onkologiczne czy zapalenia naczyń. W przypadku tego schorzenia, pacjenci narzekają na szybko pojawiające się ubytki pola widzenia.

Odwarstwienie siatkówki oka – leczenie

Z uwagi na konsekwencje jakie niesie za sobą odklejenie siatkówki pojawia się pytanie o skuteczne sposoby leczenia. Bardzo często odwarstwienie siatkówki wiąże się z operacją chirurgiczną. Jednym ze sposobów terapii jest witrektomia czyli usunięcie ciała szklistego. Oczywiście efekt leczenia zależy od postaci odwarstwienia siatkówki oraz stopnia zaawansowania tej nieprawidłowości. W wielu przypadkach terapia przynosi dobre efekty i pacjentom udaje się odzyskać prawidłowe widzenie. Po przeprowadzonej operacji również istnieje ryzyko, że odwarstwienie siatkówki powróci. Konieczne są zatem kontrole u lekarza okulisty oraz ścisłe przestrzeganie zaleceń pozabiegowych. Dla powodzenia leczenia niezwykle ważny jest czas jaki upływa od pojawienia się objawów do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Bardzo ważne jest także leczenie choroby podstawowej, która może przyczyniać się do występowania objawów ze strony gałki ocznej – w tym wypadku odwarstwienia siatkówki.


“Występujące zaburzenia widzenia nie zawsze muszą oznaczać odklejenie siatkówki – często powody są zupełnie inne i mogą towarzyszyć chorobom zagrażającym życiu chorego (odklejenie siatkówki do nich nie należy – zagrożony jest jednak wzrok chorego).”

Autor: lek. med. Agata Kurzawa 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Baza wiedzy