Pierwsze oznaki jaskry – co zrobić, gdy się pojawią?

O tym, że jaskra jest groźna i potrafi trwale uszkodzić wzrok słyszeliśmy już nie jeden raz. Co zrobić, gdy pojawią się pierwsze oznaki tego schorzenia? Nerwy i ciśnienie – czyli o co chodzi w jaskrze? Jaskra to choroba nerwu wzrokowego – kluczowej struktury dla całego zmysłu widzenia. Jego włókna przenoszą informację z siatkówki oka wprost… Czytaj dalej Pierwsze oznaki jaskry – co zrobić, gdy się pojawią?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Różnice między zaćmą a jaskrą

Coraz więcej coraz młodszych osób ma różnorodne problemy ze wzrokiem – nikogo nie dziwią już najmłodsi wyposażeni w okulary, które wspierają ich wzrok. Jednak z wiekiem zagrożenie wystąpienia  chorób i problemów ze wzrokiem znacząco wzrasta, zwłaszcza powyżej 50 roku życia. W takim przypadku realnym problemem okazuje się często jaska i zaćma. Jak jednak odróżnić zaćmę… Czytaj dalej Różnice między zaćmą a jaskrą

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra, Zaćma

Jaskra cichy złodziej wzroku

Jaskra nie polega na tym, że mamy za wysokie ciśnienie w oku i nie oznacza choroby nadciśnieniowej. Okazuje się, że chorujący na jaskrę mają ciśnienie wewnątrzgałkowe różnej wielkości – i niskie i wysokie, jednak zawsze zbyt duże dla swojego oka. W świetle dzisiejszych doniesień naukowych trudno jest mówić więc o normie, która wyznaczałaby pewnik, że… Czytaj dalej Jaskra cichy złodziej wzroku

Monitorowanie jaskry u młodych osób

Jaskra oczu to choroba, która dotyka ludzi w każdym wieku – od dziecka po osobę starszą. Początek choroby występuje na ogół w młodym wieku, a pacjent świadomy pogorszonego widzenia zgłasza się do specjalisty znacznie później, zwykle, gdy jest już za późno. Dlaczego za późno? Jaskra jest, nie bez przyczyny nazywa cichym złodziejem wzroku. Zbyt wysokie… Czytaj dalej Monitorowanie jaskry u młodych osób

Jak uniknąć zachorowania na jaskrę?

Aby uniknąć zachorowania na jaskrę, lub wcześnie ją rozpoznać, należy wykonywać badania profilaktyczne ( jaskra występuje rodzinnie). Można uniknąć zachorowania na jaskrę pierwotnie zamkniętego kąta. Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta  jest to choroba, w której jeden ostry atak, w ciągu kilkudziesięciu godzin jest w stanie spowodować trwałą, głęboką utratę widzenia. Warunkiem wyleczenia jest wczesne rozpoznanie pierwotnego zamknięcia kąta.. Zabiegowa… Czytaj dalej Jak uniknąć zachorowania na jaskrę?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Czy możliwe jest całkowite wyleczenie jaskry?

Wyleczenie jest niemożliwe w jaskrze pierwotnej otwartego kąta (JPOK). Jest to choroba samoistna, o złożonej i nie w pełni poznanej przyczynie – z podłożem genetycznym i nakładającymi się innymi czynnikami ryzyka. Leczenie jest dożywotnie i polega na takim zahamowaniu postępu choroby, aby pacjent zachował użyteczną ostrość wzroku do końca życia. Brak pożądanego efektu leczenia jest spowodowany najczęściej: zbyt późnym rozpoznaniem choroby,… Czytaj dalej Czy możliwe jest całkowite wyleczenie jaskry?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Skuteczna profilaktyka jaskry

Jaskra to bardzo podstępne schorzenie, które może rozwijać się nie dając żadnych objawów klinicznych. Aby w porę zapobiec jej rozwojowi, kluczowa jest profilaktyka. Składają się na nią działania prowadzące nie tylko do zapobiegania jaskrze i jej postępowaniu, ale również te, których celem jest odpowiednio wczesne wykrycie choroby. W przebiegu jaskry, obserwuje się podwyższone ciśnienie śródgałkowe,… Czytaj dalej Skuteczna profilaktyka jaskry

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Prawidłowa technika zapuszczania kropli

Przed podawaniem kropli do oczu należy zawsze umyć ręce. W pozycji siedzącej odchylić głowę ku tyłowi i lewą ręką odciągnąć dolną powiekę po stronie skroniowej, tworząc rodzaj „kieszonki”. Trzymaną w prawej ręce buteleczkę z kroplami skierować ku utworzonej „kieszonce” i, naciskając lekko jej trzon, wycisnąć jedną kroplę leku Po podaniu kropli do jednego oka należy natychmiast zamknąć powiekę… Czytaj dalej Prawidłowa technika zapuszczania kropli

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Leczenie jaskry

Celem leczenia jest zahamowanie postępu choroby w stopniu, który pozwoli pacjentowi na zachowanie użytecznej ostrości wzroku do końca życia. Osiągnięcie tego celu umożliwia stałe utrzymywanie w chorym oku bezpiecznego, indywidualnie ustalonego ciśnienia – tzw. ciśnienia docelowego. Bezpieczny poziom ciśnienia wewnątrzgałkowego jest zakładany wstępnie na podstawie stwierdzonego przy pierwszym badaniu: uszkodzenia anatomicznego nerwu wzrokowego (wygląd tarczy nerwu wzrokowego… Czytaj dalej Leczenie jaskry

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra

Jakie badania należy wykonać w przypadku jaskry?

Gonioskopia Badanie kąta przesączania stwierdzające czy kąt jest otwarty czy zamknięty wykonuje się przy pomocy gonioskopu. Jest to badanie polegające na założeniu na oko tzw. gonioskopu. Badanie to wymaga znieczulenia gałki ocznej kroplami. Tonometria Jest to pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki. Perymetria Jest to badanie pola widzenia, wykrywające ewentualne ubytki w polu widzenia, które… Czytaj dalej Jakie badania należy wykonać w przypadku jaskry?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra