Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Przyczyny retinopatii cukrzycowej

Przyczyny retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa to stosunkowo częste powikłanie cukrzycy czyli nieprawidłowego, wysokiego stężenia cukru we krwi. Choroba ta dotyka nawet 420 milionów ludzi na całym świecie – z uwagi na powikłania jakie powoduje należy spojrzeć na nią w sposób wielokierunkowy – również pod względem okulistycznym.

Cukrzycowa choroba oczu

Pojęcie „cukrzycowa choroba oczu” jest szerokie – możemy wyróżnić retinopatię cukrzycową, która dotyczy zmian w siatkówce, a także inne schorzenia takie jak zaćma czy jaskra wtórna. Cukrzyca najczęściej wykrywana jest przypadkowo i trudno dokładnie określić jak długo trwa. Stanowi to spory problem, ponieważ największym czynnikiem ryzyka występowania retinopatii cukrzycowej jest czas trwania cukrzycy. Oczywiście równie ważnym jest tak zwane metaboliczne wyrównanie cukrzycy – choroba, która nie jest kontrolowana niesie znacznie większe ryzyko powikłań ocznych. Według statystyk, retinopatia cukrzycowa częściej występuje o osób z cukrzycą typu II niż z cukrzycą typu I (młodzieńczego).

Retinopatia cukrzycowa – przyczyny

U wielu pacjentów cukrzyca nie jest jedyną chorobą – oczywiście może ona występować w sposób „izolowany”, jednak u niektórych osób współwystępują również inne schorzenia, które są czynnikami ryzyka i progresji retinopatii cukrzycowej. Należy do nich nadciśnienie tętnicze (wartość powyżej 140mmHg dla ciśnienia skurczowego i/lub 90mmHg dla ciśnienia rozkurczowego). W patogenezie progresji retinopatii cukrzycowej znaczenie mają także zaburzenia gospodarki lipidowej obejmujące nieprawidłowy poziom cholesterolu. Kolejnym schorzeniem mającym wpływ na ryzyko rozwoju i progresji retinopatii cukrzycowej jest nefropatia cukrzycowa nazywana także cukrzycową chorobą nerek. Podobnie jak retinopatia cukrzycowa należy ona do mikroangiopatii czyli powikłań mających swoje miejsce w małych naczyniach krwionośnych. Z większym ryzykiem rozwoju i progresji zmian o charakterze retinopatii muszą się liczyć także kobiety chorujące na cukrzycę, które zachodzą w ciążę.

Oko w cukrzycy

Znajomość czynników ryzyka rozwoju retinopatii cukrzycowej w znaczący sposób ułatwia dbanie o oko w cukrzycy. Oczywiście wiele zależy od samego pacjenta oraz właściwie prowadzonego leczenia. Bardzo ważne jest jej wyrównanie i dążenie do prawidłowego poziomu glikemii. Pogorszenie wzroku w cukrzycy najczęściej pojawia się stopniowo i rzadko widoczne jest od razu – to z kolei jest powodem późnego zgłaszania się do lekarza i braku właściwego leczenia. Można więc powiedzieć, że w początkowym okresie retinopatia pozostaje bezobjawowa – taki stan nie trwa jednak wiecznie. Jest o co walczyć, bowiem retinopatia może doprowadzić nawet do całkowitej utraty wzroku. Często u pacjentów z cukrzycą typu pierwszego przebieg choroby jest szybszy.

Pogorszenie wzroku w cukrzycy

Rozwój retinopatii cukrzycowej trwa nieraz latami. Brak odpowiedniego leczenia może doprowadzić do wystąpienia powikłań – jednym z nich jest cukrzycowy obrzęk plamki. Z patofizjologicznego punktu widzenia, do schorzenia dochodzi w wyniku przenikania płynu do centralnej części siatkówki. Przyczyną jest „nieszczelność” naczyń krwionośnych, uszkodzonych w przebiegu cukrzycy. Nagromadzony płyn powoduje obrzęk siatkówki w konsekwencji zaburza widzenie. Pogorszenie wzroku w cukrzycy może mieć również inne przyczyny – należy do nich także zaćma i jaskra wtórna. U podstaw pierwszego schorzenia leży zmętnienie soczewki oka. Niezależnie od przyczyny, to właśnie zaćma jest najczęstszym powodem pogorszenia wzroku. Jaskra to z kolei grupa chorób u podstaw których leży uszkodzenie nerwu wzrokowego w konsekwencji doprowadzając do utraty wzroku.

Cukrzyca to podstępna choroba która, oddziałuje na cały organizm – również na narząd wzroku. Jeśli jesteś diabetykiem – koniecznie poddawaj się okresowym kontrolom u lekarza okulisty.

 

Bibliografia:

  1. Wang W., Lo A.C.Y. Diabetic Retinopathy: Pathophysiology and Treatments. Int J Mol Sci. 2018 Jun 20; 19(6): 1816. doi: 10.3390/ijms19061816. PMID: 29925789; PMCID: PMC6032159.
  2. Gajewski P. (red.). Interna Szczeklika 2019. Wyd. 10. Medycyna Praktyczna, Kraków 2019.
  3. Niżankowska M.H. Podstawy okulistyki. Wydanie II poprawione i uzupełnione. VOLUMED, Wrocław 2000.
  4. https://www.mp.pl/cukrzyca/powiklania/66475,retinopatia-cukrzycowa