Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Przekrwione, czerwone oczy u dziecka

Czerwone oczy u dziecka

Wzrok jest jednym z podstawowych narządów zmysłów człowieka. Prawidłowy rozwój dziecka i adaptacja do otaczającego świata w dużej mierze nie jest możliwa bez dobrze funkcjonującego narządu wzroku, którego podstawowym filarem jest właśnie oko. Podobnie jak inne narządy, oko u dziecka może być objęte procesem chorobowym, którego manifestacją może tak zwane czerwone oko (ang. red eye syndrom).

Czerwone oczy u dziecka – przyczyny

Nie zawsze przyczyną zaczerwienionego oka jest choroba – często jest bowiem konsekwencją zwykłego podrażnienia na skutek tarcia ręką powiek. To najbardziej optymistyczna przyczyna, bowiem zaczerwienienie mija bardzo szybko. Czerwone oczy u dziecka są często wynikiem poszerzenia naczyń krwionośnych położonych na różnych warstwach anatomicznych gałki ocznej. Najczęstsze przyczyny zaczerwienionych oczu u dziecka obejmują zapalenie spojówek, alergię, infekcję czy zapalenie błony naczyniowej oka (dokładniej przedniej części błony naczyniowej), uraz, który może być odpowiedzialny za nawet 30% przypadków utraty wzroku u dzieci.

Zaczerwienie oka

Uraz oka jest niebezpieczną sytuacją kliniczną z uwagi na konsekwencje jakie może powodować. W takiej sytuacji oprócz zaczerwienienia oka pojawia się także  ból, łzawienie czy skurcz powiek. Klasyfikacja urazów oka znacznie przekracza ramy niniejszego opracowania – z klinicznego punktu widzenia, bardzo ważne są urazy rogówki, obecność ciała obcego czy krwawienie do komory przedniej oka. Jakikolwiek uraz oka u dziecka powinien zostać poddany kontroli lekarskiej – może okazać się konieczne wykonanie badań diagnostyki obrazowej, klasycznego badania okulistycznego czy też badania z wykorzystaniem lampy szczelinowej.

Gorączki i czerwone oczy u dziecka

Czerwone oczy u dziecka często są konsekwencją zapalenia spojówek. Wyróżniamy różne jego postaci – alergiczne, bakteryjne oraz wirusowe. Ostatni rodzaj często towarzyszy innym chorobom wirusowym – na przykład odrze podczas której często pojawia się także gorączka. Pozostałe objawy obejmują kaszel, ból gardła czy plamki Koplika, które są objawem charakterystycznym dla odry (plamki usytuowane na wewnętrznej ścianie policzka). Inne symptomy charakterystyczne dla zapalenia o podłożu wirusowym to obecność śluzowej wydzielin z gałki ocznej, uczucie obecności ciała obcego pod powieką, pieczenie czy też swędzenie.

Przeczytaj więcej o gradówce u dziecka oraz odklejaniu siatkówki

Czerwone oko i ropa

Obecność wydzieliny ropnej w obrębie powiek (wydzielina z oka) jest typowym objawem dla infekcji o podłożu bakteryjnym. Haempohilus influenzae, pneumokoki oraz gronkowce należą do najczęstszych patogenów powodujących bakteryjne zapalenie spojówek. Pojawia się czerwone oko (będące manifestacją przekrwienia) oraz obrzęk powiek.

Czerwone oczy jak się pozbyć?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta bowiem postępowanie terapeutyczne zależy od przyczyny występujących objawów. W przypadku infekcji oka o tle wirusowym stosuje się leczenie objawowe. Nieco inne postępowanie jest wdrażane jest w przypadku zapalenia spojówek o etiologii bakteryjnej. W takiej sytuacji konieczne jest stosowanie kropel lub maści do oczu z antybiotykiem. Podobnie jest w przypadku uszkodzenia gałki ocznej, gdzie zastosowanie antybiotykoterapii ma działanie prewencyjne przed szerzeniem się procesu zapalnego. Zaawansowanego leczenia wymaga także krwawienie do komory przedniej oka (lub stan po krwawieniu). W tym celu wykorzystuje się leczenie chirurgiczne – konieczna jest hospitalizacja oraz leżenie w łóżku z uniesioną głową.

Kiedy jeszcze występują czerwone oczy u dziecka?

Poza urazem oraz zapaleniem spojówek, czerwone oczy występują także w groźnym stanie, nazywanym zespołem Stevensa – Johnsona, który jest stanem zagrożenia życia. To reakcja nadwrażliwości na podany lek – co ciekawe objawy mogą wystąpić nawet do kilkunastu dni od chwili jego zażycia. Początkowe objawy nie wiele różnią się od tych grypopodobnych – występuje gorączka, osłabienie oraz kaszel. Na skórze występuje wysypka o charakterze rumienia, która z czasem ulega także przekształceniu w pękające pęcherze. Występują także zmiany w obrębie przewodu pokarmowego oraz układu oddechowego. Zespół Stevensa Johnsona bezwzględnie wymaga hospitalizacji.  Objawy ze strony oczu nie występują jako pierwsze, w związku z czym zaczerwienie oczu nie jest symptomem patognomicznym dla tej jednostki chorobowej.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Baza wiedzy