Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Nie daj się zaćmie!

W zdrowym oku światło dostaje się do środka przez rogówkę, przechodzi przez naturalną soczewkę i jest skupiane na siatkówce, zapewniając ostry, wyraźny obraz. W przypadku zaćmy, wrodzonej lub rozwijającej się z wiekiem choroby oczu polegającej na zmętnieniu soczewki, przepływ światła jest zaburzony. Choroba ta polega na powstawaniu plamek lub zmętniałych obszarów w przezroczystej soczewce oka, co utrudnia promieniom świetlnym przedostanie się do siatkówki, a w konsekwencji prowadzi do upośledzenia ostrości wzroku. Im większe zmętnienia soczewki oka, tym większe pogorszenie ostrości wzroku.

Zaćma, podobnie jak jaskra, często nazywana jest cichym złodziejem wzroku. Choć bywa chorobą wrodzoną, w zdecydowanej większości przypadków jest wynikiem starzenia się organizmu.  Charakterystyczne dla zaćmy związanej z wiekiem jest to, że rozwija się ona podstępnie – bardzo powoli i bezboleśnie. Osoba cierpiąca na tę chorobę może nie zdawać sobie sprawy z pogarszającego się wzroku do momentu, aż zajdzie ko­nieczność wizyty u okulisty, powodowana na przykład potrzebą zmiany okularów. Co szczególnie niepokojące, jest to jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku na świecie. Dlatego właśnie tak istotne jest regularne poddawanie się kompleksowemu badaniu okulistycznemu, bo tylko ono pozwala na ewentualne wykrycie choroby w jej wczesnym stadium.

Należy zdawać sobie sprawę, że jedyną uznaną i skuteczną metodą leczenia zaćmy jest chirurgiczny zabieg usunięcia zmętniałej soczewki i zastąpienie jej sztuczną soczewką wewnątrzgałkową.

Dobrą wiadomością dla osób dotkniętych zaćmą niewątpliwie jest jednak fakt, że dzięki obecnemu poziomowi zaawansowania technik chirurgicznych oraz postępowi technologicznemu, możliwe jest uzyskanie po za­biegu usunięcia zaćmy jakości widzenia niejednokrotnie lepszej niż przed zmętnieniem soczewki.

W większości przypadków zabieg usunięcia zaćmy  nie jest ­skomplikowany. Zwykle trwa 20-30 minut lub krócej. Wykonywany  jest zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym, co pozwala na jego bezbolesny przebieg. Większość pacjen­tów powraca do zwykłej aktywności w ciągu kilku dni.

 

Bibliografia:

  1. Gupta V.B., Rajagopala M., Ravishankar B. Etiopathogenesis of cataract: an appraisal. Indian J Ophthalmol. 2014 Feb; 62(2): 103-10. doi: 10.4103/0301-4738.121141. PMID: 24618482; PMCID: PMC4005220.
  2. Niżankowska M.H. Podstawy okulistyki. Wydanie II poprawione i uzupełnione. VOLUMED, Wrocław 2000.