Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

5 pytań o dalekowzroczność

dalekowzroczność

Na czym polega dalekowzroczność?

Dalekowzroczność, nazywana też nadwzrocznością wbrew pozorom nie polega na wyraźnym widzeniu przedmiotów znajdujących się w oddali i rozmazanym obrazie rzeczy będących w pobliżu. W zależności od wielkości wady i stanu akomodacji soczewki ocznej w różny sposób będziemy odczuwać tę wadę wzroku.Osoby z poważną wadą nie są w stanie zobaczyć przedmiotów zarówno z bliskiej, jak i dalekiej odległości. Niewielka dalekowzroczność występująca w młodym wieku natomiast jest często nazywana pozorną potrafi przez wiele lat nie dawać objawów. Widzenie wtedy jest zachowane na każdą odległość. Dopiero z wiekiem, gdy możliwości akomodacyjne soczewki są coraz słabsze, wada ujawnia się i początkowo pogarsza widzenie bliskie, a później dalekie.

Jakie są są przyczyny dalekowzroczności?

Dalekowzroczność związana jest z faktem, że gałka oczna pacjenta jest zbyt krótka w stosunku do siły łamiącej rogówki i soczewki. Siła załamująca rogówkę jest niewystarczająca w stosunku do długości gałki ocznej. Wszystko to powoduje powstawanie obrazu za siatkówką a w konsekwencji zaburzenie widzenia. Dzięki akomodacji soczewki, obraz może zostać przeniesiony na siatkówkę – jeśli soczewka ma wystarczająco duży zakres akomodacji. Dużą rolę odgrywają tu czynniki dziedziczne.

 

Jak leczyć dalekowzroczność?

Do korekcji dalekowzroczności stosuje się soczewki okularowe i kontaktowe skupiające promienie świetlne, czyli dodatnie. Korygowanie dalekowzroczności (do +6,0 dioptrii.) możliwe jest także za pomocą operacji laserowej. W przypadku dalekowzroczności korekcja bezpośrednio na rogówce oka – laserem lub soczewką kontaktową daje często lepsze efekty niż okulary.

 

Jak leczyć dalekowzroczność?

Czy dalekowzroczność jest wadą pogłębiającą się?

Dalekowzroczność zazwyczaj postępuje wraz z wiekiem. Nie oznacza to, że wada pojawiła się w podeszłym wieku, ale to, że dopiero stopniowo ujawnia się. Nadwzroczność zwykle objawia się już w dzieciństwie, ale może przetrwać przez wiele lat w postaci utajonej. Wiele młodych osób, posiadających tę wadę może sobie nie zdawać z tego faktu sprawy, ponieważ nie odczuwają większego dyskomfortu.

Nadwzroczność i krótkowzroczność w laserowej korekcji - cechy wspólne i różnice

Jak leczyć dalekowzroczność u dzieci?

Dalekowzroczność niewielkiego stopnia stwierdza się zazwyczaj u małych dzieci, jednak w miarę wzrostu gałek ocznych postępuje samoistna korekcja wady. W pierwszych lata życia nadwzroczność u dzieci jest zjawiskiem naturalnym. Jeśli z biegiem czasu problem nie minie, a będzie się nasilał, wówczas należy udać się do specjalisty. Jeśli lekarz stwierdzi u dziecka dalekowzroczność,  przepisze odpowiednie szkła korekcyjne – okulary lub soczewki kontaktowe.

Jak leczyć dalekowzroczność u dzieci?

 

 

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Wady wzroku