Jak często występuje jaskra?

Jak często występuje jaskra

Uważa się, że jaskra jest przede wszystkim chorobą osób starszych, chociaż jaskra z atakami bólu oczu występuje także u osób młodych. Jej częstość wzrasta z wiekiem. W czwartej dekadzie życia stwierdza się ją u około 0,5% osób. Częstość choroby w kolejnych latach dochodzi do 5% i szybko zwiększa się po 60. roku życia, obejmując 8–10% osób po 70–80 roku życia.

Wszystkie statystyki światowe wykazują, że ponad połowa chorych przez wiele lat nie zdaje sobie sprawy z istnienia jaskry z powodu jej podstępnego i subiektywnie niezauważalnego rozwoju. Dlatego właśnie jaskra nazywana jest „cichym złodziejem wzroku”.

 

Bibliografia:

  1. Khaw P.T., Shah P., Elkington A.R. Glaucoma–1: diagnosis. BMJ. 2004 Jan 10; 328(7431): 97-9. doi:
  2. 10.1136/bmj.328.7431.97. Erratum in: BMJ. 2004 Mar 27; 328(7442): 762. PMID: 14715605; PMCID: PMC314054.
  3. https://www.glaucoma.org/glaucoma/glaucoma-facts-and-stats.php
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra