Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Jakie badania należy wykonać w przypadku jaskry?

jaskra - badania i tomografia

Gonioskopia

Badanie kąta przesączania stwierdzające czy kąt jest otwarty czy zamknięty wykonuje się przy pomocy gonioskopu. Jest to badanie polegające na założeniu na oko tzw. gonioskopu. Badanie to wymaga znieczulenia gałki ocznej kroplami.

Tonometria

Jest to pomiar ciśnienia śródgałkowego z uwzględnieniem grubości rogówki.

Perymetria

Jest to badanie pola widzenia, wykrywające ewentualne ubytki w polu widzenia, które pojawiają się w oku w przebiegu rozwijającej się jaskry. Badanie pola widzenia powinno wykonywać się co kilka miesięcy. Perymetria sygnalizuje rozwój zaniku nerwu wzrokowego.

Badanie OCT

Optyczna koherentna tomografia (OCT) to badanie podstawowe i niezbędne w diagnostyce jaskry. Pozwala ono określić grubość warstwy włókien nerwowych wokół tarczy nerwu wzrokowego oraz w jej obrębie. Podczas badania aparat ocenia grubość włókien nerwowych siatkówki (RNFL) i porównuje z tzw. bazą normatywną tzn. z uśrednioną grubością w danym miejscu w populacji osób zdrowych. Badanie OCT obrazuje także grubość siatkówki w dołeczku (w miejscu, które odpowiada za widzenie z najlepszą ostrością) i pozwala ocenić jakościowo obraz tarczy nerwu wzrokowego oraz siatkówki w plamce.

USG gałki ocznej

Ultrasonografia (USG) gałki ocznej uwidacznia tylny biegun gałki ocznej i jej długość, co jest niezbędne w ocenie krótkowzroczności i jaskry.

Cennik diagnostyki okulistycznej

 

Bibliografia:

  1. Schuster A.K., Erb C., Hoffmann E.M., Dietlein T., Pfeiffer N. The Diagnosis and Treatment of Glaucoma. Dtsch Arztebl Int. 2020 Mar 27; 117(13): 225-234. doi: 10.3238/arztebl.2020.0225. PMID: 32343668; PMCID: PMC7196841.
  2. Aumann S., Donner S., Fischer J., Müller F. Optical Coherence Tomography (OCT): Principle and Technical Realization. 2019 Aug 14. In: Bille JF, editor. High Resolution Imaging in Microscopy and Ophthalmology: New Frontiers in Biomedical Optics [Internet]. Cham (CH): Springer; 2019. Chapter 3. PMID: 32091846.
  3. https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/chorobyoczu/jaskra/73325,jaskra
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra