Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Diagnozowanie i badanie jaskry

Diagnozowanie jaskry

Podstawę rozpoznania jaskry stanowią 2 objawy:

  • typowe dla tej choroby zmiany w wyglądzie tarczy nerwu wzrokowego,
  • charakterystyczne dla jaskry ubytki w polu widzenia.

Rozpoznanie jaskry opiera się na rozszerzonym zakresie badań, do których – poza określeniem ostrości wzroku w dal i z bliska wraz z korekcją ewentualnej wady wzroku – zalicza się:

  • badanie dna oka – ocena tarczy nerwu wzrokowego,
  • OCT – badanie obrazowe oceniające stan nerwu wzrokowego i warstwy włókien nerwowych,
  • badanie pola widzenia programem komputerowym dostosowanym do badań jaskry,
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego,
  • gonioskopowe badanie kąta przesączania, które jest podstawą rozpoznania różnicowego jaskry pierwotnej otwartego kąta (JPOK) oraz różnych typów jaskry wtórnej otwartego kąta (JWOK), co z kolei jest konieczne dla właściwego doboru metody leczenia. Za pomocą badania gonioskopowego rozpoznaje się także pierwotne zamknięcie kąta przesączania, uwarunkowane anatomicznie, i wtórne zamknięcie kąta – spowodowane innym procesem chorobowym.

Bibliografia:

  1. Schuster A.K., Erb C., Hoffmann E.M., Dietlein T., Pfeiffer N. The Diagnosis and Treatment of Glaucoma. Dtsch Arztebl Int. 2020 Mar 27; 117(13): 225-234. doi: 10.3238/arztebl.2020.0225. PMID: 32343668; PMCID: PMC7196841.
  2. Niżankowska M.H. Podstawy okulistyki. Wydanie II poprawione i uzupełnione. VOLUMED, Wrocław 2000.
  3. https://www.mp.pl/pacjent/okulistyka/chorobyoczu/jaskra/73325,jaskra
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra