Skuteczna profilaktyka jaskry

Skuteczna profilaktyka jaskry

Jaskra to choroba oczu, przebiegająca z podwyższonym ciśnieniem śródgałkowym, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty wzroku. Jest to podstępne schorzenie, latami przebiega bez objawów klinicznych. Niezwykle ważna, jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie chorobie lub odpowiednie wczesne jej wykrycie.

Aby skutecznie przeciwdziałać jaskrze, należy znać czynniki  predysponujące do zachorowania. Przede wszystkim istotne jest wykrywanie występowania pierwotnie zamkniętego kąta, jako stanu przed jaskrowego u osób z czynnikami ryzyka.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na jaskrę:

  • Dziedziczność
  • Krótkowzroczność
  • Wiek powyżej 35 rż.
  • Podwyższone ciśnienie śródgałkowe
  • Cienka rogówka
  • Niskie ciśnienie ogólne lub zbyt intensywnie leczone nadciśnienie krwi
  • Podwyższony poziom cholesterolu
  • Stres

 

Bibliografia:

  1. McMonnies C.W. Glaucoma history and risk factors. J Optom. 2017 Apr-Jun; 10(2): 71-78. doi: 10.1016/j.optom.2016.02.003. Epub 2016 Mar 23. PMID: 27025415; PMCID: PMC5383456.
  2. Niżankowska M.H. Podstawy okulistyki. Wydanie II poprawione i uzupełnione. VOLUMED, Wrocław 2000.
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra