Vidium Medica została włączona do grupy Optegra Vidium Medica została włączona do grupy Optegra

Objawy jaskry

Objawy jaskry

Możliwie wcześnie można postawić rozpoznanie jaskry pierwotnej zamkniętego kąta (JPZK), która nie spowodowała jeszcze neuropatii jaskrowej. Nagłe wzrosty ciśnienia śródgałkowego objawiają się silnymi bólami głowy, oczu, zamgleniem widzenia, niekiedy kołami tęczowymi wokół źródeł światła i zmuszają Pacjenta do wizyty u specjalisty. Okulista wykonując badanie gonioskopi, może rozpoznać „wąski”, (a zatem predysponujący do zamknięcia) kąt przesączania.

Jednakże w celu precyzyjnego rozpoznania typu jaskry, a także stopnia jej zaawansowania i rozległości, konieczne jest wykonanie szczegółowych badań, w tym obrazowego badania OCT. Wynik z badania OCT stanowi podstawę wyboru metody leczenia. Pierwszy wynik tomografii OCT stanowi również punkt odniesienia dla weryfikacji efektu wdrożonych terapii.

Dowiedz się więcej o objawach jaskry

Uwaga: Jaskra z szerokim kątem jest bezbolesna i nie daje żadnych objawów do chwili, gdy nerw wzrokowy ulegnie znacznemu zanikowi.

 

Bibliografia:

  1. Cohen L.P., Pasquale L.R. Clinical characteristics and current treatment of glaucoma. Cold Spring Harb Perspect Med. 2014 Jun 2; 4(6): a017236. doi: 10.1101/cshperspect.a017236. PMID: 24890835; PMCID: PMC4031956.
  2. Niżankowska M.H. Podstawy okulistyki. Wydanie II poprawione i uzupełnione. VOLUMED, Wrocław 2000.
Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Jaskra